Unieke proef met rif-elementen langs Lauwersmeerdijk

Lauwersoog – Oostelijk van Lauwersoog was maandag de aftrap van een groot onderzoek om de onderwaternatuur langs de zeedijk te stimuleren en zo het ecosysteem en dus de kwaliteit van het water in de Waddenzee te verbeteren. Aan de Groningse kant van de Lauwersmeerdijk wordt de komende drie jaar over een afstand van ongeveer twee kilometer op maximaal 75 meter uit de kust een tiental verschillende rif-elementen en getijdenpoelen geplaatst. Met het plaatsen van de kunstmatige elementen ontstaan meer schuil-, rust- en paaiplekken voor vissen, schelpdieren, weekdieren, algen en wieren. Er wordt onderzocht en opgevolgd welke soorten zich vestigen op welke elementen en in welke mate ze het waddenecosysteem verrijken. Deze informatie kan toegepast worden bij toekomstige projecten rondom het Wad, zoals bij andere dijkversterkingen.

Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool Van Hall Larenstein volgen de ontwikkelingen in een wetenschappelijk onderzoek. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van het ontwerp van de nieuwe Lauwersmeerdijk. De proef moet uitwijzen op welke manier de toename aan leefgebieden en verbinding tussen het wad en het land bij de dijk het beste gerealiseerd kan worden en de dijk bijdraagt aan het behalen van de natuurdoelen voor het Waddengebied.

Vrijdag 12 november meer over de pilot in Nieuwsblad Noordoost-Friesland.

Nieuws

menu