VO Singelland Surhuisterveen krijgt T en T lokaal: naast theorie ook praktijklessen

Wethouder Jouke Spoelstra (rechts) en directeur Rick Lei van VO Singelland openen samen het T en T lokaal Hanneke Blom

Het Techniek en Toepassing lokaal - kortweg T en T - is deze week geopend op VO Singelland in Surhuisterveen. T en T is een praktijkvak voor leerlingen binnen het theoretische vmbo-onderwijs. “Ze gaan zelf aan de slag met realistische opdrachten uit de dagelijkse praktijk, die ze op technologische wijze kunnen oplossen”, aldus projectleider T en T Hanneke Blom van VO Singelland.

De opening van het T en T lokaal door wethouder Jouke Spoelstra en de nieuwe directeur Rick Lei van VO Singelland had ook een technische tintje. De schaar voor het doorknippen van het lintje werd door leerlingen met een radiografisch gestuurd autootje naar beide bestuurders toegereden, waarna ze het T en T lokaal konden openen. In het lokaal staan apparaten zoals een 3D printer, een green screen, een laser snijder en een snijplotter. Met die technische middelen kunnen ze opdrachten doen buiten de schoolmuren, bijvoorbeeld voor bedrijven. Directeur Lei is blij met het initiatief. “Ze gaan nu doen, naast het leren uit boeken. Ze leren problemen oplossen en organiseren en dat is een richting die ik een heel warm hart toedraag.“

Leerlingen Danny van der Wal en Owen Frankes, ze zitten allebei in de derde klas van TL, zijn blij met het praktijkvak T en T. “Het is een mooi lokaal met veel apparaten”, aldus Danny. Owen is ook enthousiast dat er aandacht aan de praktijk wordt besteed. “Je gaat bijvoorbeeld bezig met logo’s van bedrijven, maar we gaan ook langs bij de burgemeester van de gemeente. Je leert om dingen toe te passen in het echt.”

Opdracht

De eerste opdracht komt van de gemeente Achtkarspelen, vertelt civieltechnisch projectleider Jan de Boer van de gemeente Achtkarspelen. “We gaan derdejaars leerlingen van TL op 27 oktober uitnodigen in de raadszaal en ze mogen dan vragen stellen aan burgemeester Oebele Brouwer en wethouder Max de Haan. Ze gaan vervolgens zes weken met een project bezig. Wij zijn zeer benieuwd hoe ze met het project aan de slag gaan en welke technologische middelen ze gaan gebruiken uit het T en T lokaal. Na zes weken komt er op 15 december een eindpresentatie van het project.””

Leren

In 2024 is een praktijkvak verplicht op alle vmbo scholen, zo vertelt Wim van Brummen, teamleider bovenbouw van VO Singelland. Het vak T en T wordt gegeven door twee docenten van de school, namelijk Ruud Achterberg en Anton Ferbeek. Ze zijn respectievelijk geschiedenis en aardrijkskunde leraar en delen samen een lokaal, waar ze les geven door ‘out of the box’ te denken. “We pakken het anders aan in ons lokaal met onder andere sportattributen en een tafel met daarbij twee banken. De leerlingen mogen hier gebruik van maken. We denken anders en wilden ook graag als coach/begeleider meewerken aan het praktijkvak T en T”, vertellen ze. “Kinderen mogen bij T en T in de praktijk meedenken en – werken aan opdrachten. Ze mogen ook fouten maken, want daar leer je alleen maar van. Ze leren samen te werken, te organiseren, te plannen en in oplossingen te denken. Allemaal vaardigheden die je later in het dagelijkse leven ook nodig zult hebben.”

Nieuws

Meest gelezen

menu