Verbazing over bouwplan aan de Rienkswyk aan zuidwestkant Harkema

De plannen voor de realisatie van zeven vrijstaande woningen aan de Rienkswyk in Harkema hebben tot verbazing geleid en stuiten op verzet. Omwonenden zien om diverse redenen de huizenbouw aan de zuidwestrand van het dorp niet zitten, zo blijkt uit brieven aan de gemeente Achtkarspelen. De buurt wijst onder meer op een toezegging over behoud van vrij uitzicht.

De Rienkswyk in Harkema. Rechts - aan de noordkant van de straat - is de bestaande bebouwing te zien. Aan de overzijde het braakliggende stuk grond waar de zeven vrijstaande woningen moeten komen.

De Rienkswyk in Harkema. Rechts - aan de noordkant van de straat - is de bestaande bebouwing te zien. Aan de overzijde het braakliggende stuk grond waar de zeven vrijstaande woningen moeten komen. Foto Atze H. van der Ploeg

Het initiatief voor de woningbouw aan de Rienkswyk komt van een lokale ontwikkelaar. De gemeenteraad van Achtkarspelen ging eind vorige maand akkoord met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan dat de realisatie van de zeven woningen mogelijk moet maken. De huizen verrijzen op vrij grote kavels. De bebouwing dient passend te zijn bij de landschappelijke omgeving, zo is de gedachte achter de opzet.

Nieuws

menu