Voor het maken van een viergeslachtenfoto even vanuit Canada terug in het heitelân

De laatste keer dat Dieuwke Postma een bezoek bracht aan it heitelân was in 2015. Dit jaar gaf het maken van een viergeslachtenfoto op haar geboorteplaats een dimensie extra aan de trip.

Met je moeder, oma of overgrootmoeder even vanuit Canada naar Fryslân afreizen voor het maken van een unieke foto. De nazaten van Dieuwke of Johanna Zwier-Postma, die 83 jaar geleden op Egypte nr. 1 het levenslicht zag, kunnende foto nu in het album plakken. Op de foto v.l.n.r. Carla Langenberg (39), Dieuwke Zwier-Postma (83) met haar dochter Wendy Langenberg (61), haar kleindochter Kaitlin Paddock (36) en de jongste telg van deze familietak Laina Paddock (8 maanden). Achter hen staat de 14-jarige Marika Langenberg.

Met je moeder, oma of overgrootmoeder even vanuit Canada naar Fryslân afreizen voor het maken van een unieke foto. De nazaten van Dieuwke of Johanna Zwier-Postma, die 83 jaar geleden op Egypte nr. 1 het levenslicht zag, kunnende foto nu in het album plakken. Op de foto v.l.n.r. Carla Langenberg (39), Dieuwke Zwier-Postma (83) met haar dochter Wendy Langenberg (61), haar kleindochter Kaitlin Paddock (36) en de jongste telg van deze familietak Laina Paddock (8 maanden). Achter hen staat de 14-jarige Marika Langenberg. Foto Jelle Raap

Als 8-jarige uit school in Buitenpost komen en dan thuis op de broertjes en zusjes moeten passen. Het overkwam Dieuwke Postma als dochter van het zes kinderen tellend gezin van Wessel Postma en Wybrigje Postma-van der Bij die tot medio jaren vijftig aan de Rijksstraatweg woonden. ,,Ik mocht nei skoalletiid net yn it doarp bliuwe.” Over paden die toen nog dwars door de landerijen liepen, keerde ze huiswaarts. ,,De wei Egypte wie der noch net.”

Nieuws

Meest gelezen

menu