Tip de redactie

Dagelijks zijn de verslaggevers van Nieuwsblad Noordoost-Friesland op zoek naar verhalen. Ze checken feiten, laten alle partijen aan het woord en brengen het belangrijkste nieuws in de krant en online. U kunt ons daarbij helpen. Heeft u een tip? Weet u van een misstand? Of heeft u een belangwekkende vraag waarop u een antwoord wilt?

Wat is een goede tip?

  • U beschikt over kennis of informatie van algemeen maatschappelijk belang.
  • Uw verhaal is interessant voor veel lezers.
  • Probeer uw tip zo veel mogelijk met feiten en bewijzen te onderbouwen.

Contact met de redactie van Nieuwsblad Noordoost-Friesland:

E: [email protected]


menu