Topparturen treffen elkaar woensdag op de Frouljus PC als alles goed gaat al in de tweede omloop

De beide topparturen treffen elkaar als ze de eerste omloop overleven woensdag al in de tweede omloop van de Frouljus PC.

Manon Scheepstra werd vorig jaar koningin op de Frouljus PC en is woensdag wederom favoriet.

Manon Scheepstra werd vorig jaar koningin op de Frouljus PC en is woensdag wederom favoriet. Foto: Archief Dijks Media

Het lot plaatste kaatssters Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia en titelverdedigers Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra in hetzelfde blokje. Tuinenga c.s. stuit in de eerste omloop op het partuur van Wybrig Bakker en Sijbrandij c.s. moet eerst het partuur van Anna Ennema verslaan.

Nieuws

menu