Ondernemers kunnen vanaf 21 maart deel van hun energiekosten terugvragen. Zo werkt het

Ondernemers kunnen vanaf 21 maart een tegemoetkoming aanvragen voor de hoge energiekosten. Het gaat om een tijdelijke tegemoetkoming voor de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen, voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf die veel energie verbruiken.

Aanvragen kunnen met terugwerkende kracht (vanaf 1 november 2022) tot en met 31 december 2023 worden ingediend. De TEK-regeling was eind vorig jaar al door het kabinet aangekondigd, maar moest toen nog verder worden uitgewerkt.

Mkb-ondernemingen bij wie de energiekosten minimaal 7 procent van de omzet bedragen, kunnen voor een vergoeding van maximaal 160.000 euro in aanmerking komen. Ook verenigingen en stichtingen die aan de voorwaarden van de TEK-regeling voldoen, kunnen een aanvraag indienen.

Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat „enkele tienduizenden bedrijven en organisaties” voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK-regeling krijgen maximaal 50 procent van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs. De drempelprijs is vastgesteld op 1,19 euro per kubieke meter voor gas en 0,35 euro per kWh voor elektriciteit. De maximale prijs voor gas is voor de regeling vastgelegd op 3,19 euro per kubieke meter en voor elektriciteit op 0,95 euro per kWh.

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling)

De TEK-regeling is een tijdelijke steun voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Zo krijgen bedrijven ruimte om te verduurzamen of het bedrijfsmodel te veranderen zodat hoge energieprijzen in de toekomst kunnen worden terugverdiend.

De hoogte van de TEK is 50% van het bedrag dat bedrijven meer betalen aan energiekosten dan de drempelprijs. De drempelprijs is € 1,19 per m³ gas en € 0,35 per kWh elektriciteit. Bekijk hoe hoog het subsidiebedrag is en de voorbeeldberekeningen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

(bron: KvK)

Vacatures

Voorzitter Bestuur

Talent Performance namens Museum Belvédère

Unitmanager

Talent Performance namens BBC Bouwmanagement

Vakmannen GWW-Grondwerkers-Stratenmakers-Chauffeur vrachtwagen

Wegenbouw De Wilde bv

Nieuws

menu