Aangeboden door: strooming.nl

Aantasting woongenot huurders niet altijd op tijd verbeterd

Foto: shutterstock

De krapte op de woningmarkt maakt dat verhuurders weinig druk voelen bij het verbeteren van het woongenot van huurders.

Wanneer het woongenot aangetast wordt door achterstallig onderhoud, wordt dit niet altijd op tijd opgepakt door een verhuurder. Het leidt tot uiterst vervelende situaties. Daarbij kan achterstallig onderhoud gevaarlijk zijn voor een huurder. Denk bijvoorbeeld aan de potentiële gevolgen van een vochtprobleem in een huurwoning. Huurders kunnen verschillende stappen zetten om het achterstallig onderhoud alsnog te laten herstellen binnen afzienbare tijd, om zo het woongenot te verbeteren. Overigens wordt het woongenot niet alleen aangetast door achterstallig onderhoud aan de huurwoning. Ook overlast door buren is een veelgehoorde oorzaak van een verminderd woongenot.

Aanpakken achterstallig onderhoud in huurwoningen

In de basis is een verhuurder verantwoordelijk voor het aanpakken van achterstallig onderhoud in diens huurwoningen. Het kan voorkomen dat een huurder zelf verantwoordelijk is voor schade aan de woning. Denk bijvoorbeeld aan een leiding, die geraakt is tijdens het boren in een wand. In zo’n geval zal de verhuurder naar de huurder wijzen als verantwoordelijke voor het oplossen van de schade. Wanneer niet duidelijk is wie de schade veroorzaakt heeft, kan er een lange discussie ontstaan. In zo’n geval is het verstandig om een meting uit te laten voeren door een externe partij. De uitkomsten hiervan moeten uitsluitsel geven over het achterstallig onderhoud en de veroorzaker daarvan.

Huurcommissie kan hulp bieden bij probleem met verhuurder

Bij een probleem met de verhuurder kan de huurcommissie hulp bieden. Maak hier melding van de ontstane situatie en geef aan dat het niet lukt om met de verhuurder tot een oplossing te komen. Het rapport van een externe partij kan je melding extra kracht bijzetten. Mocht het ook met hulp van de huurcommissie niet lukken om het probleem op te laten lossen door de verhuurder, dan kan een stap naar de kantonrechter worden overwogen. Vaak blijkt uit het rapport van de externe partij hoe groot de kans is dat je in je gelijk wordt gesteld.

Overlast van omwonenden kan woongenot aantasten

Zoals reeds genoemd werd, leidt niet alleen achterstallig onderhoud aan een woning tot een aantasting van het woongenot. Ook overlast door omwonenden kan dit tot gevolg hebben. Denk bijvoorbeeld aan buren die regelmatig roken op hun balkon of in de tuin, waarbij de rook via de ventilatieroosters bij je eigen woning naar binnen kan komen. Ook geluidsoverlast komt regelmatig voor. Zeker nu mensen vaker thuis zijn, is het aantal meldingen over geluidsoverlast toegenomen. Net als bij achterstallig onderhoud, loont het ook bij geluidsoverlast om een meting uit te laten voeren door een professionele partij. Het geeft inzage in de mate van geluidsoverlast. Soms wordt iets als overlast ervaren, terwijl het geluidsniveau binnen de gestelde normen valt.

Nieuws

menu