Arbodienst: een onderneming die zich onderscheidt in het belang van iedereen

shutterstock

Als we één enkele uitdrukking zouden mogen kiezen om het belang van bedrijfsmanagement binnen bedrijven te definiëren, dan zou dat zijn "arbeidsongevallen en beroepsziekten voorkomen". Simpel en to the point, maar zeer betekenisvol.

De taken van de arbodienst hebben een groot potentieel in de organisatie. Met het oog op de kwaliteit van het bestaan moet het gebied ook nadenken over de vraag hoe arbeidsongevallen en beroepsziekten kunnen worden teruggedrongen. In dit verband is een van de meest assertieve praktijken het investeren in betere arbodienstverlening.

Arbodiensten binnen organisaties

Binnen de organisatie is het de prestatie van het bedrijfsgeneeskundig en veiligheidsteam die de onderneming in staat stelt de menselijke hulpbronnen te beheren, met de voorbereiding van acties die gericht zijn op het verzekeren van het welzijn van de beroepsbeoefenaars en het behoud van een rustig en aangenaam organisatieklimaat. Dit alles om het team te versterken en het op zijn missie gericht te houden.

Door te begrijpen wat de arbodienst is , kan het bedrijf een plan opstellen, met verschillende acties en initiatieven, die er vooral op gericht zijn de levenskwaliteit te garanderen van alle professionals die bij de processen betrokken zijn.

Wat doet de arbodienst?

De sector gezondheid en veiligheid op het werk houdt zich bezig met de gezondheid, de preventie van ongevallen en het welzijn van zijn vakmensen. En de activiteiten van het gebiedsteam komen niet alleen ten goede aan de werknemers, maar beschermen ook klanten, leveranciers en het publiek, dat wil zeggen al die mensen die de gevolgen kunnen ondervinden van wat er in het bedrijf gebeurt.

Met een welomschreven structuur, die richting geeft aan de prestaties, is het strategisch arbeidsmanagement gebaseerd op een geheel van regels, instrumenten en procedures met het doel letsels en schade als gevolg van de arbeidsactiviteiten te elimineren, te neutraliseren of te verminderen.

Een van de belangrijkste instrumenten van strategisch arbeids beheer is risicobeheer, dat zich richt op de onderkenning van gevaren, de classificatie van risico's en de preventie van ongevallen.

Belangrijkste redenen om te investeren in strategisch bedrijfsmanagement

De beroepsbeoefenaren en managers hebben alleen maar baat bij het werk van de bedrijfsgeneeskunde en de bedrijfsveiligheid. Wanneer de onderneming de mens op de eerste plaats zet en investeert in bedrijfsbeheer, geeft zij voorrang aan het leven, de gezondheid van de mensen en, uiteraard, aan de financiële duurzaamheid en de geloofwaardigheid van de onderneming.

Het is veel zinvoller middelen te bestemmen voor bewustmakings- en preventiemaatregelen, waarbij voorrang wordt gegeven aan de gezondheid van iedereen, dan kosten te hebben die voortvloeien uit ongevallen of beroepsziekten, en verliezen met honoraria van advocaten, verlies van tijd en materiaal en vermindering van de productie.

Bekijk hieronder de belangrijkste redenen om te beginnen met het structureren van het bedrijfsbeheer.

Gezondere werkomgeving

Organisaties die waarde hechten aan gezondheid en veiligheid op het werk, laten duidelijk zien dat zij begaan zijn met het welzijn van hun werknemers. Een veiligere en gezondere werkomgeving maakt de werknemers tevredener en de routine lichter, en zorgt ook voor interactie, waardoor intermenselijke relaties worden aangemoedigd.

In dit scenario voelen de professionals zich zelfverzekerder en zijn zij er trots op te behoren tot een bedrijf dat echt menselijk is en dat mensen waardeert.

Vermindering van het aantal ongevallen

Door te investeren in preventie is een van de belangrijkste voordelen voor het bedrijf dat de gevaren en risico's van arbeidsongevallen tot een minimum worden beperkt. Veiligheid op het werk ontwikkelt op preventie gerichte acties om de lichamelijke en geestelijke integriteit van de werknemer te garanderen en hem tegelijkertijd altijd actief te houden. Preventie, gezondheid en productiviteit samen!

Vermindering van de uitgaven

Aangezien de onderneming voorrang geeft aan de veiligheid en de gezondheid van de werknemer, vermijdt zij ook kosten voor materiaal, arbeidsverzuim en rechtszaken. Daling van het ziekteverzuim, preventie van ongevallen en minder uitgaven voor beroepsziekten zijn enkele van de voordelen voor bedrijven die veiligheids- en gezondheidspraktijken op het werk invoeren.

Het management dat voorrang geeft aan mensen en investeert in preventie, investeert op lange termijn en garandeert de duurzaamheid van de eigen organisatie.

Vermindering van het absenteïsme

De arbodienst is verplicht in alle ondernemingen die een zeker risico inhouden in verband met hun werkactiviteiten. Dankzij de werkzaamheden die door het gebied zijn ontwikkeld, kan het bedrijf de oorzaken van het arbeidsverzuim achterhalen en vooral naar oplossingen zoeken.

Met wijzigingen in het gezondheids- en veiligheidsbeleid op de werkplek, de invoering van veiliger praktijken en het beheer van wettelijke voorschriften is het mogelijk het ziekteverzuim terug te dringen en tevens fiscale kosten en eventuele sancties te vermijden.

Ontdek mogelijke oplossingen

Om een gezonde en stimulerende werkomgeving te bieden, is het belangrijk te rekenen op de beste dienstverleners op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.

Op het HR navigator platform heeft je toegang tot de beste oplossingen op de markt en kunt je rekenen op de beste tools om de ideale zorgverlener voor jouw bedrijf te vinden. Het is de moeite waard om het te controleren.

Nieuws

menu